Powrót do:
| Strona główna |

 

Wstęp

Strony mówią same za siebie; wystarczy kliknąċ i wypróbowaċ .

Od 2000 roku, od kiedy niniejsza strona pojawiła się w sieci, informacje dotyczące zmian terytorialnych w Niemczech oraz na obszarach pod administracją niemiecką stawały się coraz bardziej szczegółowe i kompleksowe. Mogą one stanowiċ solidną podstawę dla innych szczegółowych badań oraz okazaċ się pomocne w poszukiwaniu przodków.

Okres od 1874 do 1945, jeśli jest nadal jeszcze niekompletny, będzie uzupełniany przy kolejnych aktualizacjach treści na stronie. Wiele z treści odnosi się jednakże do okresu poprzedzającego, począwszy od około roku 1815. Dalsze szczegółowe informacje będą zamieszczane w zależnosci od dostępności żródeł.

Również informacje na temat życia osób będą coraz obszerniejsze, tak by można było prześledziċ ich kariery zawodowe w rządzie i administracji.

Na zakończenie należy wspomnieċ o mapach, które będą nadal uzupełniane. Dla każdego okręgu będzie dostępna co najmniej przeglądowa mapa w skali 1 : 300 000.

Wszystkie wykorzystane prace podane w wykazie literatury były bez wyjątku dostępne, w oryginale bądź też jako źródła internetowe.

Glosariusz (niemiecki) ma stanowiċ dodatkową pomoc w zrozumieniu.

Wszelkie sugestie dotyczące strony są zawsze mile widziane i chętnie je uwzględnię.

 

Rolf Jehke
Am Zickenkamp 11
58313 Herdecke
Niemcy


Powrót do:
| Strona główna |

Copyright for
Zmiany terytorialne w Niemczech i na obszarach pod administracją niemiecką 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2014.