Powrót do:
| Strona główna |

 

Copyright

Wszystkie teksty, ilustracje, mapy oraz inne treści zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością w sensie prawa autorskiego.
Można je wydrukowaċ lub zapisaċ na potrzeby własne i potrzeby osób trzecich.
Wszelkie inne wykorzystanie, modyfikowanie, przetwarzanie lub publikowanie wymaga uzyskania uprzednio mojej

i podania cytowanego źródła.
Odpowiada to zresztą zasadom dobrej praktyki naukowej.

Rolf Jehke
Am Zickenkamp 11
58313 Herdecke
Niemcy


Powrót do:
| Strona główna |

Copyright for
Zmiany terytorialne w Niemczech i na obszarach pod administracją niemiecką 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2014.